Psycho-oncologische begeleiding bij kanker helpt

Mensen met kanker hebben baat bij gespecialiseerde psycho-oncologische zorg, ongeacht of hun prognose goed, matig of slecht is. Ook partners hebben baat bij gespecialiseerde begeleiding. Klachten als  angst, depressie en vermoeidheid nemen significant af. De zorg leidt tot meer welbevinden en meer levenskwaliteit en 85% geeft aan meer grip op zijn of haar leven te hebben. Men waardeert de begeleiding met een 8 en unaniem (97%) zou men de hulp aanraden aan anderen.

Overhandiging evaluatieonderzoek aan Dr. Els Borst-Eilers   Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Psycho-Oncologie helpt: evaluatie van gespecialiseerde psycho-oncologische zorg in Nederland’, dat het Helen Dowling Instituut (HDI) samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft uitgevoerd in de periode 2008-2010. Dinsdag 21 juni om 16.30 uur overhandigt dr. Marije van der Lee, hoofd wetenschappelijk onderzoek Helen Dowling Instituut het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport aan dr. Els Borst-Eilers, voormalig voorzitter van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), voormalig minister van VWS en lid Raad van Toezicht Helen Dowling Instituut.   Bezuinigingen op GGZ desastreus voor gespecialiseerde zorg aan kankerpatiënten   De positieve uitkomsten van het onderzoek staan in schril contrast met de voorgenomen bezuinigingen van minister Edith Schippers van VWS op de GGZ, zoals het heffen van hoge eigen financiële bijdragen en het schrappen van psychologische zorg die nu nog in het basispakket zit. Als de bezuinigingen plaatsvinden zoals voorgenomen, dan zullen die desastreuze gevolgen hebben voor de gespecialiseerde psycho-oncologie. Hierdoor zullen kankerpatiënten én hun naasten niet meer de professionele zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben en zal veel psychisch leed onbehandeld blijven.   Dr. Els Borst-Eilers: ‘Mensen met kanker hebben toch al zwaar, ook financieel. Zij komen voor allerlei medische kosten te staan, die niet altijd vergoed worden. Nu dreigt ook psycho-oncolgische hulp voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Terwijl mensen met kanker juist deze hulp zoeken, omdat zij weer willen werken en weer iets willen betekenen voor de maatschappij. Hiermee snijdt de politiek zich in de eigen vingers.’

IPSO   De therapeutische centra van het IPSO (Instellingen voor Psychosociale Oncologie) bieden professionele psycho-oncologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten om hen te helpen de ziekte kanker emotioneel te verwerken.

Be Sociable, Share!

This entry was posted in algemeen and tagged . Bookmark the permalink.