Prognose borstkankerpatiënt nauwkeuriger

Uit onderzoek door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat het celtype bij borstkankerpatiënten geen voorspellende factor is voor de terugkeer van borstkanker en uitzaaiingen elders in het lichaam.

De hormoongevoeligheid is wel van belang. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de terugkeer van de ziekte voor individuele patiënten met grotere nauwkeurigheid en eenvoudiger worden ingeschat.

Borstkanker kan voorkomen in melkkliercellen of melkgangcellen. De grootte van een tumor van de melkkliercellen is over het algemeen moeilijker vast te stellen en in beeld te brengen dan een tumor van de melkgangcellen. Daardoor wordt deze later ontdekt en is deze lastiger te opereren. Desondanks hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat vrouwen met een tumor van de melkkliercellen een lager risico zouden hebben op terugkeer van de borstkanker en uitzaaiingen. Vaak werd in deze studies geen rekening gehouden met de hormoongevoeligheid van de tumor. Het is bekend dat tumoren van de melkkliercellen vaker hormoongevoelig zijn dan tumoren van de melkgangcellen. Zodra een tumor hormoongevoelig is, kan hormoonbehandeling ingezet worden; dit verlaagt het risico op terugkeer van de borstkanker en uitzaaiingen. De onderzoekers van IKNL hebben nu op basis van een grote studie aangetoond dat het celtype geen voorspellende factor is voor terugkeer van de borstkanker en uitzaaiingen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de terugkeer van de ziekte voor individuele patiënten met grotere nauwkeurigheid worden ingeschat. Daardoor kan op termijn de nazorg van patiënten wellicht beter worden gedifferentieerd voor hoog- en laagrisicopatiënten. Samen met Universiteit Twente wordt de komende 4 jaar gekeken hoe de risicofactoren in een model kunnen worden opgenomen om zo de besluitvorming over de nazorg voor patiënten met borstkanker te kunnen ondersteunen.

Voor dit onderzoek zijn de gegevens van alle vrouwen in Nederland met borstkanker in 2003 tot en met 2005 geselecteerd uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), in totaal 25.336 vrouwen. Hiervan kreeg 3,5% te maken met terugkeer van de borstkanker op dezelfde plek en 9,3% met uitzaaiingen binnen 5 jaar na de diagnose. Het onderzoek is uitgevoerd door Annemiek Kwast (IKNL, Radboud Universiteit Nijmegen) en Sabine Siesling (IKNL, Universiteit Twente) in samenwerking met diverse experts in het veld en is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Breast Cancer Research and Treatment.

Bron: ziekenhuiskrant

Be Sociable, Share!

This entry was posted in Borst kanker and tagged , , , . Bookmark the permalink.