Punctie (biopsi) of scan ?

In sommige gevallen is een punctie (biopsy)af te raden. Soms is er geen andere mogelijkheid om tot een juiste diagnose te komen, maar verzuim niet te vragen of het ook anders kan. Prikken in weefsel dat mogelijk kwaadaardig is, vergroot soms de kans op verspreiding.

Binnen de oncologie spelen beeldvormende onderzoeken een prominente rol. Belangrijke beeldvormende onderzoeken zijn:

Rontgenonderzoek

Echografie

CT-scan

MRI-scan

Skeletscintigrafie (botscan)

PET-scan

 

Door middel van een PET-CT scan kan ook bekeken worden of het gaat om kwaadaardigweefsel (via MRI of CT scan is dit niet altijd mogelijk, hierop kan men in de meeste gevallen slechts zien of er tumoren aanwezig zijn, niet of het weefsel goedaardig of kwaadaardig is).

Omdat in NL nog erg weinig PET-CT scans beschikbaar zijn  voor zover wij weten  En zal een arts niet snel met dit idee komen.

Met name als men puncties wil gaan doen in het hoofd is het een goede tip om te vragen om een PET-CT scan. Er is altijd een kleine kans op infarcten als men gaat prikken in het hoofd.

Dus vraag altijd naar de risico’s en/of bijwerkingen van onderzoeksmethoden.

Be Sociable, Share!

This entry was posted in algemeen and tagged . Bookmark the permalink.